Stacks Image 338
Stacks Image 343
Stacks Image 346
Stacks Image 349
Stacks Image 361
Stacks Image 359

Услуги / Обшивка

Основна част от дейността на фирмата е проектиране, доставка и монтаж на всички видове корабни обшивки. Това включва:

• Панелни системи
• Обшивка с ламарина
• Монтаж на корабни врати, инспекционни врати и люкове
• Монтаж подконструкции

ТЕВА МАРИН ЕООД е оторизиран представител на Енсар за територията на България за доставка на панелна система, интериорни врати и санитарни модули.


2020 ТЕВА МАРИН ЕООД